Μειωμένη τιμή!

Οι αποδείξεις περί της ύπαρξης του Θεού

Νέο

Συγγραφέας: Georg-Wilhelm-Freidrich Hegel
Εκδόσεις: Ροές
Εκδοση: 2015
Μετάφραση: Παύλος Κλιματσάκης, Δημήτρης Υφαντής

Περισσότερες λεπτομέρειες

19,17€

-10%

21,30€

Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών

Περισσότερες πληροφορίες

Το κείμενο Οι αποδείξεις περί της ύπαρξης του Θεού (1829) περιλαμβάνει τις σχετικές με το θέμα του τίτλου παραδόσεις που έδωσε ο Χέγκελ το θερινό εξάμηνο του 1829, σε μορφή επεξεργασμένη από τον ίδιο το φιλόσοφο, ο οποίος είχε την πρόθεση να προβεί σε αυτοτελή έκδοσή τους. Η έκδοση αυτή ωστόσο δεν έλαβε χώρα παρά μόνο μετά θάνατον, κυκλοφορεί δε για πρώτη φορά σε ελληνική μετάφραση. Στις εν λόγω παραδόσεις του, ο μεγάλος Ιδεαλι- στής φιλόσοφος εξετάζει τούτο το κεντρικό για τη φιλοσοφία του ζήτημα με χαρακτηριστική ενδελέχεια και εμβρίθεια. Οι αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού παρουσιάζονται από τον Χέγκελ ως η κατ’ εξοχήν εξύψωση του ανθρώπινου πνεύ- ματος στον Θεό. Η εξέτασή τους δεν είναι κατά κανέναν τρόπο ιστορική, αλλά συνιστά αυστηρά συστηματική κατα- νόησή τους με τους όρους της δικής του φιλοσοφίας. Κατα- δεικνύει δε ότι συνδέονται με συγκεκριμένες λογικές κατηγορίες και ότι συνιστούν απόδειξη της ενότητας του θε- ϊκού και του ανθρώπινου πνεύματος. Ιδιαίτερα, η καλούμενη «οντολογική» απόδειξη εκφράζει, κατά τον Χέγκελ, ακριβώς την ουσία της φιλοσοφίας, την οποία ο ίδιος κατανοεί ως αντανάκλαση του θεϊκού πνεύματος εντός του ανθρώπινου. Οι όψιμες αυτές πανεπιστημιακές παραδόσεις –ο φιλόσοφος τις εκφώνησε δύο μόλις χρόνια πριν το θάνατό του– παρου- σιάζουν και συνθέτουν, παρά τη φαινομενικά ειδική τους θε- ματική, βασικές πτυχές του εγελιανού στοχασμού, από τη Λογική μέχρι τη φιλοσοφία του πνεύματος και της θρησκείας. Αποτελούν δε, συνάμα, μοναδικό υπόδειγμα φιλοσοφικής ανάλυσης και επεξεργασίας πολλών ζητημάτων που αφορούν γενικότερα στη θρησκευτική συνείδηση.

24 άλλα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: